Jana Gertler

Imagini din spatele frunții

Ne prelungim poetic în lumea artistei. Forța creatoare se îngemănează cu Jana Gertler în momentul modelării lutului. La fiecare apăsare sau atingere, materia de lucru opune o rezistență, pe care nu o simte drept ceva pasiv, o percepe ca pe un impuls de care poate și trebuie să țină cont. E momentul în care e și ea influențată – modelată; lutul lucrează și el în Jana Gertler; tocmai din această „cunoaștere” reciprocă ia naștere palpabilul.
Adrian Buga, Imagini din spatele frunții, Jana Gertler, 2013

  • Afișul și invitația expoziției Jana Gertler

  • Detaliu sculptura Nina Cassian

  • Albumul Jana Gertler

  • Jana Gertler în atelier

  • Pagini din albumul Jana Gertler

  • Jana Gertler în atelier

  • Pagini din albumul Jana Gertler

  • Coală tipografică a albumului Jana Gertler

Vernisaj 23 mai 2013

Începuturi

Un tablou trebuie privit cu toată fiinţa ta. De multe ori, când privesc o pic­­tură, mi se pare că sun­tem într-o zonă a parfumu­rilor care te învăluie. Simţi întâi notele de bază, puternice şi cu persona­litate, apoi cele de mijloc, din tot fe­lul de detalii pictate care vin spre tine, şi apoi, brusc, te lo­veşte o senzaţie, o nu­anţă, care vine de departe, din cu totul altă zonă, poate e o amintire, poate ceva din copilărie, care se ridică tot mai mult peste celelalte, ră­sare ca o notă de vârf. Aş numi-o o metasen­zaţie. E ceea ce mă interesează cel mai mult, fiindcă vine din interiorul fiecăruia, e ceea ce poţi să adaugi tu la ceea ce este deja. De aceea mi-am intitulat una dintre cărţi, cea despre lucrările Janei Gertler, "Ima­gini din spatele frunţii".

Adrian Buga, Imagini din spatele frunții, Jana Gertler, 2013

Download document

Proiect în desfășurare

Vernisaj