Ion Chiricuță

Comori de artă din colecția de pictură

„Prin conceptul și munca lui Adrian Buga se transmite o „parte din sufletul colecționarului” și albumul capătă acel „ceva deosebit” care-l va face pe cititor să devină „privitorul” însoţit de Ion Chiricuţă pe întreg parcursul „vizitei” în universul artistic al colecţiei. Redarea detaliilor din lucrările fiecărui artist ales, apropierea de pensulaţie, de detaliul tușei, ne stă la îndemână, iar amănuntul, detaliul de așternere a culorii prezentat într-un efect macro, va oferi o nouă dimensiune și profunzime în descifrarea acelei trăsături definite ca „individualitate și amprentă” specifice fiecărui artist în parte – de fapt, „semnătura” care îi certifică originalitatea lucrării, lucru extrem de apreciat de Ion Chiricuţă. Sper ca privind fiecare lucrare din album să aveţi revelaţia și să înţelegeţi „de ce a ales tocmai acest tablou” colecţionarul.” - prof. dr. Ion Christian Chiricuță

  • Ediție Bibliofilă - Comori de artă din colecția de pictură Ion Chiricuță

  • Vernisajul expoziției și lansarea albumului

  • Coperta albumului

  • Invitație

  • Invitație

Desfășurare proiect

Argument

Acest album se naște, dincolo de spațiul magic al cărților și al operelor de artă, din dorința de a pune la dispoziția publicului iubitor de frumos o lucrare amplă, bogat ilustrată, cu detalii și istorii ale celor mai reprezentative opere de pictură și grafică aflate în colecția Profesorului Ion Chiricuță, un om ai cărui „ochi albaștri și limpezi, cu o lumină blândă, deschid calea spre înțelegerea acelei tensiuni care, din adâncurile sufletului său generos, l-au făcut să adune ani de-a rândul comorile de frumos pe care ni le dăruiește prin colecția sa.”

Urmărind istoria generală a artei românești, cât și cea particulară a operei colecționate, am construit o structură personală a acestui buchet de artă pornind de la sistemul gândit cu o mare strictețe de la bun început chiar de către colecționar, și am optat pentru gruparea catalogului în trei capitole separate, legate printr-o viziune comună.

Fragment din albumul Comori de artă din colecția de pictură Ion Chiricuță, Argument de Adrian Buga

Download document

Vernisaj